Kannanotto: Suomen Sisu vaatii puuttumista segregaatio-ongelmaan (22.5.2013)

Poltettu autoSuomen Sisun mielestä Ruotsin mellakat maahanmuuttajalähiöissä ovat osoitus siitä, että maa on epäonnistunut ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien integraatiossa täysin. Mellakat ovat kuitenkin vain murto-osa kaikista niistä ongelmista, joita monikulttuurinen yhteiskuntakokeilu on tähän mennessä läntisessä maailmassa aiheuttanut.

Segregaatio on voimistunut Länsi-Euroopassa viimeisten vuosikymmenien aikana erityisesti kolmansista maista lisääntyneen maahanmuuton seurauksena. Suomen Sisu vaatiikin nyt Suomen poliittisilta päättäjiltä välittömiä ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla estetään tiettyjen kaupungin asuinalueiden tai kaupunginosien alueellinen eriytyminen maassamme.

Suomen Sisun mielestä paras tapa torjua segregaatiota on huolehtia siitä, että Suomeen tulevat maahanmuuttajat integroituvat vallitsevaan yhteiskuntaan. Tämä taas onnistuu parhaiten ottamalla maahamme vastaan integroitumishaluisia ja -kykyisiä maahanmuuttajia. Jos haluamme välttää Suomessa muun Länsi-Euroopan kohtalon, maassamme on siirryttävä maahanmuuttajia passivoivasta kotouttamiskäytännöstä maahanmuuttajien omatoimista integroitumista korostavaan käytäntöön. Suomen Sisu korostaakin, että Suomen maahanmuuttopolitiikka olisi saatettava vastaamaan uuden ajan mukanaan tuomiin haasteisiin: lainsäädäntöön tulisi tehdä tiukennuksia muun muassa turvapaikka- ja pakolaispolitiikan sekä näihin linkittyvän perheenyhdistämismekanismin osalta.

Lisäksi Suomen Sisu vaatii nykyisen maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspolitiikan kannattajia kertomaan, miten he kuvittelevat onnistuvansa maahanmuuttajien integraatiossa, kun kaikki muut Länsi-Euroopan maat ovat siinä tähän asti epäonnistuneet. Todistustaakka tässä asiassa on nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa hallinnoivilla poliitikoilla ja
viranomaisilla – ei tiukemman maahanmuuttopolitiikan kannattajilla.

Lisätiedot:

Olli Immonen, puheenjohtaja

Jaa tämä: