Kannanotto: Keinot karskit käyttöön

Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina 10. marraskuuta 2020, että Helsingissä on jopa 100-150 pääosin ulkomaalaistaustaista nuorta, jotka ovat väkivaltaisia ja vaarallisia ja muodostavat kaduilla kulkevia joukkioita. Suomen Sisu pitää ilmiötä uhkaavana sekä yleisen turvallisuuden että järjestyksen kannalta.

Koska järjestömme ei näe uusien väkivaltaisten nuorisorikollisjengien ilmaantumista katukuvaan erillisenä ilmiönä, vaan osana suurempaa trendiä, kehotamme julkista hallintoa kokonaisvaltaiseen ja moniportaiseen ratkaisujen sarjaan osana kokonaisturvallisuuden kehittämistä.

Välittömänä toimenpiteenä esitämme, että Helsingin poliisi ja muidenkin suurten asutuskeskusten poliisilaitokset priorisoivat uudelleen tehtäviä ja resursseja suorittamaan poliisin ydintehtävää, eli yleisen järjestyksen ylläpitoa ja valvomista. Lisäksi on tarpeen tarkastella uudelleen lastensuojelun resursseja liittyen ainakin alaikäisten huostaanottoihin, jotta esimerkiksi juridisen valituskierteen pelko työntekijöiden keskuudessa ei estä alaikäisten nuorten poistamista rikollisuutta edistävästä sosiaalisesta ympäristöstä.

Pidemmän aikavälin ratkaisuna kehotamme valtioneuvoston virkamiehistöä valmistelemaan lakiesitykset joiden tavoitteina ovat mahdollisuus poistaa kansalaisuus väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneiltä maahanmuuttajilta ainakin kaksoiskansalaisten osalta, rangaistusten ja viranomaisten keinovalikoiman tehostaminen liittyen yleistä järjestystä vaarantaviin rikoksiin ja toimintaan, sekä nykyisen kaltaisen maahanmuuttojärjestelmän alasajo lopettamalla humanitaarinen maahanmuutto Suomeen ja määrittämällä kaikki ulkomaalaisten oleskeluluvat lähtökohtaisesti määräaikaisiksi. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös julkisen hallinnon valmiutta ja mahdollisuuksia karkottaa ulkomaalaistaustaiset rikolliset on tehostettava, ja maahanmuuttajayhteisöjen ja heidän alkuperämaidensa kanssa on aloitettava selvitystyöt mahdollisesta paluumuutto-ohjelmasta.

Esittämämme keinot voivat vaikuttaa kovilta. Suomen Sisu näkee kuitenkin, että kansalaisten yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen on julkisen hallinnon tärkein tehtävä, ja siksi näiden keinojen käyttöönotto on tätä tehtävää tukeva vastuullinen arvovalinta. Nykyinen kehitys voi rapauttaa suomalaisen poliisin sekä oikeuslaitoksen uskottavuutta, mikä altistaa isänmaamme instituutiot ja koko valtiojärjestelmän niitä vahingoittamaan pyrkivien tahojen vaikutusyrityksille. Mikäli valtiovalta ei enää kykene ylläpitämään järjestystä ja siten suojelemaan kansalaisiaan, joutuvat kansalaiset lopulta kantamaan vastuun järjestyksen palauttamisesta itse. Koronapandemiasta ja taloudellisesta epävarmuudesta jo valmiiksi kärsivä Suomen kansa ei kaipaa lisää kaaosta keskuuteensa.

Suomen Sisun käräjät

Lisätietoja antaa:

Henri Hautamäki
puheenjohtaja, Suomen Sisu
puheenjohtaja@suomensisu.fi

Jaa tämä: