Periaatteet

Ajankohtaista Peruskirjasta

Suomen Sisu käynnisti periaatetyön 2013 ja pitkällisen ja monipolvisen työskentelyn jälkeen järjestön korkein päättävä elin suurkäräjät on hyväksynyt Peruskirja-ehdotuksen.

Perusperiaatteet

Varsinaisia Suomen Sisun kansallismielisyyden perusperiaatteita ovat:

– Kansamme olemassaolon ja kehityksen turvaaminen sekä todellisen ja luonnollisen monimuotoisuuden säilyttäminen
– Suomalaisen kansallisvaltion pitäminen erossa sen kansalliset edut vaarantavista kansainvälisistä yhteenliittymistä
– Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja järjestys
– Kansanvaltaisuus
– Todellisen sananvapauden ja vastuun toteutuminen yhteiskunnassa
– Yksilön vapaus ja velvollisuus kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti
– Sukupuolten tasa-arvon näkeminen osana pohjoismaista perintöä
– Ihmisen vastuusuhteen toteuttaminen luontoa kohtaan
– Epäterveen itsekkyyden ja kulutusyhteiskunnan vastaisuus
– Kansallisen kulttuurin ymmärtäminen yhteiskunnan ytimeksi ja eteenpäin vieväksi voimaksi
– Suomen kielen luonnollisen kehityksen turvaaminen, koska äidinkieli on osa identiteettiä
– Kansallisen itsetunnon ja kansallisylpeyden vahvistaminen
– Orgaaniseen kansanyhteisöön perustuvan yhteiskunnan kehittäminen
– Maailmanlaajuisen kansallismielisen muutoksen tukeminen

Jäseniltä on odotettu sitoutumista näin yhteisiin periaatteisiin, ja periaatteita on tekstillä avattu ohjeelliseksi. Järjestö on ollut varsin tyytyväinen vanhoihin ohjelmiinsa, mutta eräät tekstin yksityiskohdat ovat mahdollistaneet liian laajaa tulkintaa ja hämärtäneet Suomen Sisun viestiä.

Periaateohjelmat

Suomen Sisun ensimmäinen periaateohjelma laadittiin ja hyväksyttiin syksyllä 2000 ja sitä on vuonna 2006 tarkistettu kieliasultaan alkuperäisen periaatetyöryhmän valmistelumateriaalien perusteella täsmällisemmäksi.

Vanhatkin periaateohjelmat ovat luettavissa:

[2006 versio]
[2000 versio]

Kauppa on toiminnassa. Pilottivaiheen aikana toimitusajoissa saattaa olla vähän heittelyä. Piilota tämä ilmoitus