Periaatteet

I Sääntöjen mukaan

1§ Yhdistyksen nimi ja määritelmä

Yhdistyksen nimi on Suomen Sisu ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Suomen Sisu on
muutoksellinen, kansallismielinen, itsenäinen ja riippumaton kansalaisjärjestö, jonka
toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä on nuoriso.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Suomen Sisun varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen ja Suomen
kansan ja kansallisen omaleimaisuuden säilyttäminen.

Suomen Sisun tarkoituksena on koota yhteen kansallisesti ajattelevat suomalaiset ja
kehittää keskuudessaan kansallismielistä aatetta ja sen elinmahdollisuuksia sekä edistää
yhteiskunnan kehittymistä kansallismieliseksi.

Toiminnallaan yhdistys a) suojelee ja säilyttää suomalaista kulttuuriperinnettä ja Suomen
luontoa sekä b) edistää Suomen kansan hyvinvointia ja menestystä, suomen kielen asemaa;
suomalaisuutta, isänmaallisuutta, kiintymystä kotimaahan sekä c) vastustaa epäkansallisia
ilmiöitä.

II Peruskirja

Suomen Sisu käynnisti periaatetyön 2013 ja pitkällisen ja monipolvisen työskentelyn jälkeen järjestön korkein päättävä elin suurkäräjät on hyväksynyt Peruskirjan.

III Perusperiaatteet

Varsinaisia Suomen Sisun kansallismielisyyden perusperiaatteita ovat:

– Kansamme olemassaolon ja kehityksen turvaaminen sekä todellisen ja luonnollisen monimuotoisuuden säilyttäminen
– Suomalaisen kansallisvaltion pitäminen erossa sen kansalliset edut vaarantavista kansainvälisistä yhteenliittymistä
– Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja järjestys
– Kansanvaltaisuus
– Todellisen sananvapauden ja vastuun toteutuminen yhteiskunnassa
– Yksilön vapaus ja velvollisuus kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti
– Sukupuolten tasa-arvon näkeminen osana pohjoismaista perintöä
– Ihmisen vastuusuhteen toteuttaminen luontoa kohtaan
– Epäterveen itsekkyyden ja kulutusyhteiskunnan vastaisuus
– Kansallisen kulttuurin ymmärtäminen yhteiskunnan ytimeksi ja eteenpäin vieväksi voimaksi
– Suomen kielen luonnollisen kehityksen turvaaminen, koska äidinkieli on osa identiteettiä
– Kansallisen itsetunnon ja kansallisylpeyden vahvistaminen
– Orgaaniseen kansanyhteisöön perustuvan yhteiskunnan kehittäminen
– Maailmanlaajuisen kansallismielisen muutoksen tukeminen

Jäseniltä on odotettu sitoutumista näin yhteisiin periaatteisiin, ja periaatteita on tekstillä avattu ohjeelliseksi. Järjestö on ollut varsin tyytyväinen vanhoihin ohjelmiinsa, mutta eräät tekstin yksityiskohdat ovat mahdollistaneet liian laajaa tulkintaa ja hämärtäneet Suomen Sisun viestiä.

IV Periaateohjelmat

Suomen Sisun ensimmäinen periaateohjelma laadittiin ja hyväksyttiin syksyllä 2000 ja sitä on vuonna 2006 tarkistettu kieliasultaan alkuperäisen periaatetyöryhmän valmistelumateriaalien perusteella täsmällisemmäksi.

Vanhatkin periaateohjelmat ovat luettavissa:

[2006 versio]
[2000 versio]

Jaa tämä: