Suomen Sisun Peruskirja

Suomen Sisu: Suomen kansan, kielen, kulttuurin; luonnon, sekä kansallisen itsetunnon ja yhteiskunnan suojelija

Tässä Peruskirjassa linjataan periaatteita, jotka liittyvät Suomen Sisun päämäärään, arvopohjaan,
tavoitteisiin ja menetelmiin. Peruskirja määrittää ja linjaa kaikkea liikkeen toimintaa ja Suomen Sisu ry:n toiminnan tarkoitus määritellään tässä Peruskirjassa ja yhdistyksen säännöissä.

Peruskirja ei korvaa tai kumoa periaateohjelmia, vaan omaksuu niiden hengen kokonaan ja ottaa nämä liitteikseen.

Tämä Peruskirja on lisäyksineen suurkäräjien hyväksyttävä kolmeen kertaan: ehdotuksena, esityksenä ja lopullisena päätöksenä.

Toiminta-ajatus

Suomen Sisu on kansallismielinen yhteistyöjärjestö, joka suomalaisen kansanvallan keinoin turvaa tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet sekä oikeuden suomalaiseen identiteettiin ja sen täyteen ilmaisuun.

Päämäärä

Vapaa, kansanvaltainen ja oikeudenmukainen kansallisvaltio Suomi, jonka omaleimainen kansa tuntee yhteyden aiempiin sukupolviinsa ja vastuunsa tuleville sukupolville suojelemalla Suomen kansaa, kieltä, kulttuuriperintöä ja luontoa, sekä kansallista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, että kiintymystä Suomeen ja suomalaisuuteen.

Arvopohja

Suomen Sisun toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat:

– isänmaallisuus ja kansallismielisyys
– vapaaehtoisuus ja velvollisuudentunto
– luotettavuus ja luottamus
– sisukkuus ja aloitteellisuus

Toimintaperiaatteet

Suomen Sisu toimii puhtain asein puhtaan asian puolesta. Toimintamme suomalaisten hyväksi on
kunniallista ja omantunnon turvaamaa.

Suomen Sisu odottaa jäseniltään eettisesti perusteltua ja tulevien sukupolvien tarkastelun kestävää toimintaa, niin järjestötyössä kuin kykyjensä mukaan yksityiselämässään.

Suomen Sisu on puoluepoliittisesti sitoutumaton, eikä liittoudu puolueiden kanssa.

Suomen Sisu ei tavoittele taloudellista voittoa eikä jaa ylijäämäänsä yksityiseksi hyväksi.

Suomen Sisu kohtelee kaikkia suomalaisia sisarina ja veljinä, eikä tue kansallisen eripuran luojia.

Jaa tämä: