Puheenjohtaja: Avustuksia vain isänmaan asialle

Kannanotto, julkaisuvapaa – Avustuksia vain isänmaan asialle

Samalla kun vietämme puolustusvoimain lippujuhlan päivää, haluaa Suomen Sisu nostaa esille nykyisen hallituksen alaisten ministeriöiden arvovalinnat valtionavustuksissa erinäisille yhdistyksille. Järjestö näkee, että vielä muutama vuosi sitten epävarmassa rahoitustilanteessa olleet puolustukseen vihamielisesti suhtautuvat järjestöt ovat päässeet nyt nauttimaan uutta kukoistuskautta rahoituksen osalta.

Esimerkkinä nykyisistä avustuksista, antimilitaristiset järjestöt Rauhanpuolustajat ja Sadankomitea ovat saaneet vuodelle 2021 oikeusministeriöltä runsaat avustukset, mikä ensimmäisen kohdalla käsittää 177 000 euroa, jälkimmäisen kohdalla 96 000 euroa. Erityisen vastenmielisenä Suomen Sisu kokee Aseistakieltäytyjäliiton opetus- ja kulttuuriministeriöltä saaman 63 000 euron avustuksen, minkä Suomen Sisu näkee olevan rahallista tukea laittomuuksien lietsonnalle ja puolustuksen sabotoinnille. Edellämainittuihin verraten, varsin laajaa toimintaa harjoittava Varusmiesliitto saa kokoonsa nähden avustusta vaatimattomat 85 000 euroa.

“Puolustus on meidän kaikkien asia, eikä yhteiskuntamme pidä suvaita toimintaa jolla maamme aseellista voimaa ja puolustuskykyä pyritään rapauttamaan. Poliitikkojen ja virkamiesten on aloitettava ryhtiliike sen suhteen mihin kohteisiin julkisia avustuksia annetaan”, toteaa Suomen Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki.

Suomen Sisu kehottaa valtiovaltaa jäädyttämään kaikki rauhantyöhön sekä suvaitsevaisuuskasvatukseen tai vastaavaan epämääräiseen nuorisotyöhön myönnetyt avustukset, sekä käynnistämään tutkinnan sen selvittämiseksi, esiintyykö näissä järjestöissä vieraan vallan asiamiesten vaikutusta. Suomen Sisu myös katsoo, että jäädytetyt ja takaisinperityt varat on siirrettävä täysimääräisenä maanpuolustuskasvatuksen edistämiseen.

Suomen Sisun käräjät

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Henri Hautamäki
puheenjohtaja@suomensisu.fi

Jaa tämä: