Puheenjohtaja: Suomen Sisu suomalaisuusaatteen rohkea edelläkävijä (5.9.2013)

PuheenjohtajaSuomen Sisu on astunut kuluvana vuonna uudistuksen tielle. Ensimmäinen suuri välitavoite saavutettiin järjestön internet-sivujen ja ulkoisen ilmeen uudistamisen muodossa. Seuraava suuri välietappi on Suomen Sisun uuden periaateohjelman julkaiseminen. Ohjelmaan on pyritty keräämään näkemyksiä ja ideoita suoraan jäsenistöltä, jolloin jäsenten kädenjälki tulee jatkossa entistä selvemmin näkymään järjestön aatteellisessa perustassa. Ohjelman työstämistä varten perustettiin erillinen ohjelmatoimikunta, joka muodostuu järjestön puheenjohtajiston lisäksi eräistä pitkän linjan kansallismielisistä toimijoista.

Uuden periaateohjelman valmistumisen myötä tulemme aloittamaan myös yksityiskohtaisempien ja tarkemmin rajattujen aihe-alueiden työstämisen ohjelmien muodossa.  Tulevat erikoisohjelmat tulevat liittymään moniin keskeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen, Euroopan unioniin, kielipolitiikkaan, ympäristöön ja luontoon sekä suomensukuisten kansojen väliseen yhteistyöhön. Myös järjestön paikallistoiminta on lähtenyt hiljalleen käyntiin periaateohjelmatyön rinnalla. Paikallisosastoja on tarkoitus perustaa sitä mukaa, kun tekijöitä löytyy. Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen viding[ät]suomensisu.fi

Suomen Sisun jäsenmäärä on kasvanut tänä vuonna huimaa vauhtia. Järjestöämme voidaankin hyvällä syyllä kutsua Suomen johtavaksi kansallismieliseksi kansalaisjärjestöksi. Suomen Sisun jäsenistöön kuuluu monenlaisia ihmisiä eri ammatti- ja ikäluokista. Jäsenlistalta löytyy yrittäjien, poliisien, opettajien ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ohella muun muassa maahanmuuttotyöntekijöitä ja kansanedustajia. Myös jäsenistön ikähaitari on suuri: nuorin jäsen on 18-vuotias vanhimman jäsenen ollessa 81-vuotias.

Minut valittiin Suomen Sisun puheenjohtajaksi noin puoli vuotta sitten. Kuluneet kuusi kuukautta ovatkin olleet todella hektistä aikaa Suomen politiikan kentillä. Kansanedustajuuden tuomista kiireistä huolimatta koen suoriutuneeni järjestön johtamisessa ilman suuria vaikeuksia. Kuten kaikki perheenisät ja -äidit tietävät, myös pienen lapsen vanhempana oleminen käy välillä täydestä työstä. Eduskuntatyön luonteesta johtuen pystyn omistautumaan perheelleni valitettavasti vain viikonloppuisin. Tämän vuoksi koen tarpeelliseksi säästää suurimman osan vapaa-ajastani lähimmäisilleni.

Valintani Suomen Sisun puheenjohtajaksi aiheutti valtakunnallisen mediamyrskyn tämän vuoden maaliskuussa. Samalla valtamedian suhtautumisessa järjestöämme kohtaan tapahtui kuitenkin yllättävä muutos astetta vähemmän leimaavaan suuntaan. Sisulaisia ei ole enää haluttu samalla tapaa nimittää ”äärioikeistolaisiksi” maamme konsensusmediassa. Voidaankin sanoa, että sisulaisuudesta on tullut jo suorastaan trendikästä! Yhä useammat ihmiset uskaltavat avoimesti kaduilla ja toreilla tunnustaa olevansa Suomen Sisun jäseniä ja näin liputtaa rohkeasti suomalaisuusaatteen puolesta. Tätä niin sanottua ”kaapista ulos astumista” on syytä tukea, koska se rohkaisee yhä enemmän myös muita isänmaanystäviä toimimaan samoin.

”Kalevalan ikiaikaisen hengen innoittamana ja valaveljieni todistaessa minä vannon kaiken sen nimessä, mikä minulle on pyhää ja kallista, valan Suomen kansalle, isänmaalle ja sen suurelle tulevaisuudelle: puolestanne taistelen viimeistä piirtoa myöten.”

Näin vannoivat Suomen Sisun neljä perustajajäsentä Bobi Sivénin haudalla, Suomalaisuuden päivänä 1999 järjestetyssä valatilaisuudessa. Kyseisen valan sanoma on yhä tänä päivänä merkittävä osa järjestömme perustaa. Kansallismielisyys ja isänmaallisuus ovat ensisijaisesti vilpitöntä rakkautta omaa kansaamme ja maatamme kohtaan. Aito kiintymys omaan synnyinmaahan on omiaan kohottamaan kansanyhteisöllistä henkeä, joka muodostaa suomalaisen hyvinvoinnin perustan. Suomen Sisu on valmis ylpeästi kantamaan suomalaisuusliikkeen perillisen viittaa sekä jatkamaan työtä entistä itsenäisemmän, vapaamman ja yhteisöllisemmän Suomen puolesta.

Tarvitsemme Teidät kaikki mukaan näihin isänmaallisiin talkoisiin. Rakentakaamme yhdessä tästä kansanliikkeestä vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Olli Immonen
(Kirjoittaja on kansanedustaja ja Suomen Sisu ry:n puheenjohtaja)

Jaa tämä: