Puheenjohtajan tervehdys (10.3.2013)

Olli ImmonenHyvää kevättä arvoisa lukija! Suomen Sisu elää uutta, muutoksen 2013 vuotta. Kevään suurkäräjillä järjestö sai mukaansa uusia toimijoita, joten näyttääkin vahvasti siltä, että toiminta on lähdössä pienen hengähdystauon jälkeen taas aktiivisesti liikkeelle.

Haluan näin alkuun esittää kiitokseni osoittamastanne luottamuksesta valitessanne minut järjestön johtoon 10.3.2013 alkaen. Toivon olevani luottamuksenne arvoinen.

Liityin Suomen Sisun jäseneksi vuonna 2007, mistä lähtien olen toiminut järjestön Pohjois-Pohjanmaan piiripäällikkönä. Lisäksi olen kuulunut Suomalaisuuden liittoon sekä toiminut perussuomalaisten Oulun kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2009 ja kansanedustajana vuodesta 2011 alkaen.

Kannatan länsimaisten vapauden arvojen ja universaalien ihmisoikeuksien pohjalle perustuvaa yhteiskuntaa. Poliittisissa näkemyksissäni yhdistyvät suomalainen kansallismielisyys ja klassinen yksilönvapausajattelu.

Lyhyt katsaus menneeseen ja tähän hetkeen

Suomen Sisu on perustettu vuonna 1998, ja siihen kuuluu tänä päivänä jo noin 700 jäsentä. Järjestöllä onkin takanaan suhteellisen pitkä historia. Suomen Sisun olemassaoloon ei ole aina suhtauduttu valtaapitävien piireissä kovinkaan myötämielisesti. Tähän on vaikuttanut lähinnä aikaisempina vuosikymmeninä maassamme vallinnut poliittinen ilmapiiri, jossa kansallismielistä aatetta ei ole katsottu hyvällä monikulttuurisuusideologian vallatessa alaa. Henkilökohtaisesti kuitenkin uskon, että suunta on hiljalleen muuttumassa osaltamme parempaan.

Elämme maailmassa taloudellisesti haastavia aikoja. Emme voi unohtaa, että Suomi on osa muuta kansainvälistyvää maailmaa, jolloin muun muassa käynnissä olevan globaalin finanssikriisin vaikutukset ulottuvat väistämättä myös meille asti. Erilaisista globaaleista lieveilmiöistä huolimatta Suomen ei ole kuitenkaan järkevää eristäytyä omaksi linnakkeekseen, piiloon muuta maailmaa. Globaalissa maailmassa suomalaisuus sekä terve ja vahva kansallinen itsetunto tuleekin nähdä vahvana kansakuntaamme koossapitävänä voimana, joka ylläpitää ja edistää yhteisöllisyyttä.

Suomalainen yhteiskunta on muovautunut aikojen saatossa sellaiseksi kuin se tänä päivänä meille näyttäytyy. Kansallemme on muodostunut yhteinen historia, kieli, perinteet, kulttuuri ja identiteetti. Kukaan ei vaali näitä asioita puolestamme globaalissa maailmassa, vaan meidän suomalaisten on tehtävä se itse.

Useiden Suomen Sisun jäsenten nousu eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa osoitti sen, että järjestön jäsenten edustama kansallismielisyys nauttii Suomen kansan laajojen rivien kannatusta. Eduskuntavaalien jälkeen järjestö kokikin saavuttaneensa strategisen tavoitteensa ja asettui lepäämään hetkeksi. Nyt on kuitenkin aika herätä horroksesta!

Tavoitteistani

Minä ja moni muu olemme olleet jo pitkään sitä mieltä, että Suomen Sisun olisi aika uudistua. Olenkin päättänyt ryhtyä ensitöikseni päivittämään järjestön nettisivut, ulkoisen ilmeen sekä tietysti kaikkein oleellisimman eli järjestön aatteellisen sisällön vastaamaan tätä aikakautta. Haluan myös osallistaa kaikki järjestön jäsenet mukaan näihin uudistustalkoisiin!

Suomen Sisu on viimevuosina joutunut kovan mediaryöpytyksen kohteeksi. Tämä johtunee pääasiassa siitä, että monet järjestön aktiivitoimijoista on lähtenyt mukaan puoluepolitiikkaan ja sitä kautta haastamaan nykyisiä valtaapitäviä. Konsensuspoliitikoille ja sen sylikoirana toimivalle valtamedialle olisi nimittäin kauhistus, jos kansallismielisyys nousisi laajemmin poliittisen päätöksenteon perustaksi. Nyt näiltä median vääristelyiltä ja huhupuheilta on korkea aika katkaista siivet ja esitellä järjestö jatkossa sellaisena kuin se todellisuudessa on. Olenkin nostanut oman puheenjohtajakauteni yhdeksi merkittävimmistä tavoitteista puhdistaa järjestön tahrattua mainetta. Tavoitteeni on saada jokainen Suomen Sisun jäsen tuntemaan aitoa ylpeyttä järjestömme jäsenyyttä kohtaan.

Suomen Sisu tarjoaa maltillisen vaihtoehdon ja vastavoiman kaikenlaiselle poliittiselle ääriliikehdinnälle. Yhteiskunnallisen vakauden säilymisen kannalta on parempi, että varsinkin nuoret hakeutuvat mukaan laillisuusperiaatetta noudattavan järjestön toimintaan. Henkilökohtaisesti tuomitsen rasismin enkä hyväksy sitä, että ketään ihmistä syrjitään tai suositaan esimerkiksi työelämässä hänen etnisen taustansa perusteella. Samalla tavalla tuomitsen poliittisen väkivallan kaikissa tilanteissa, olipa sitten kyseessä vasemmistolainen, keskustalainen tai oikeistolainen väkivallan harjoittaja.

Voin kokemusperäisesti todeta, että Suomessa vallitsee tällä hetkellä liian syvä kuilu valtaapitävien ja tavallisten kansalaisten mielipiteiden välillä. Suomen Sisun tulee puolustaa myös jatkossa sananvapautta ja uskaltaa lausua ääneen ne yhteiskunnalliset epäkohdat, joista kansa tietää totuuden, mutta eliitti vaikenee. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi massamaahanmuuton, monikulttuurisuuden ja maamme islamisoitumisen ongelmat, pakkoruotsi sekä kansallisvaltiomme suvereniteettia murentava EU-politiikka. Järjestön tulee pyrkiä vastaamaan kansan tarpeisiin omien periaatteidensa pohjalta. Tällä tavoin järjestö voi ansaita entistä laajemman luottamuksen suomalaisten silmissä.

Muutoksen ja toiminnan vuosi 2013

Suomen Sisu järjestää tänä vuonna vielä ainakin kolme valtakunnallista kokoontumista. Näistä yksi on elokuun 9.-11. päivä järjestettävä perinteinen kesäleiri. Lisäksi järjestömme täyttää tänä vuonna tasan 15 vuotta, jonka johdosta syksyllä on syytä juhlaan! Paikallisella tasolla järjestön jäsenet voivat myös järjestää erilaisia tapahtumia, joihin voi pyytää järjestelybudjettia käräjiltä. Ohjeet tähän saatte lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjuri(at)suomensisu.fi.

Haluan rakentaa järjestölle vahvan ja kestävän perustan, jonka päälle toimintaa on tulevaisuudessa hyvä rakentaa. Toivon vuodesta 2013 muutoksen vuotta. Siihen tarvitsen teidän kaikkien tukea. Tehdään siis yhdessä hartiavoimin töitä sen eteen, että tämä vuosi tullaan muistamaan Suomen Sisun historiassa vuotena, jolloin järjestö otti merkittävän askeleen kohti uutta aikakautta. Luodaan yhdessä Suomen Sisusta järjestö, johon jokainen tervettä kansallista ylpeyttä tunteva suomalainen voi kokea samaistuvansa.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita mukaan rakentamaan Suomeen uudenajan kansallismielistä kansalaisjärjestöä!

Olli Immonen
puheenjohtaja
Suomen Sisu ry
immonen(at)suomensisu.fi

Jaa tämä: