Sana vuosikymmenen vaihteeksi

Kirjoittanut Riku Nevanpää

Järjestöjohdolta

Päättyvä vuosikymmen on ollut taantumuksellinen ja asettanut maamme kahtiajakautuvaan murrostilaan. Toisaalta monet ovat halunneet häivyttää maallemme ominaisia kulttuuriperinteitä unelmoimalla uusmonikulttuurisesta Suomesta. Näitä unelmia ovat rajoittaneet kansallismielinen toimijakenttä, sekä toisaalta vahingollisiksi realisoituneet vieraskulttuurien edustajien mukanaan tuomat ongelmat.

Suomi on aina ollut rikas heimo-, kieli- ja murrekulttuurinen maa. Lisääntyvä ulkomaisten ja vieraiden kulttuurien paine, joka pyrkii yhdistämään uusia vieraskieliä, perinteitä ja tapoja omiimme, on suomalaisuutta vahingoittavaa. Edessämme on todellinen suomalaisuusarvojen ryhtiliike maan säilyttämiseksi. Me Sisussa tulemme tekemään kaikkemme suomalaisuuden arvostuksen palauttamiseksi ja maan omien perinteiden vaalimiseksi. Monista omista kulttuureista rakentuvaa Suomea ei kenenkään tule yrittää muuttaa multikulttiseksi maaksi, jossa vallitsisivat uskomuslahkojen lait.
Pienen maan on pysyttävä yhtenäisenä ja keskitettävä kaikkien voimavaransa omien kansalaistensa hyvinvoinnin edistämiseen ja unohdettava muun maailman syleily ja paijaaminen, näistä ei ole kuin haittaa oman yhteiskuntamme kehitykselle ja säilyvyydelle.

Alkava vuosikymmen tulee olemaan edellistä vaativampi. Edellä mainittu jakautuminen tulee saada pysäytettyä ja koko kansakunta tulee saada puhaltamaan yhteen hiileen ainutlaatuisen väestömme, kulttuurimme ja perinteidemme säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

Kuten Suomen Sisun Peruskirjan otsikossa sanotaan:
”Suomen Sisu: Suomen kansan, kielen, kulttuurin; sekä kansallisen itsetunnon ja yhteiskunnan suojelija.”
Näihin asioihin tulisi jokaisen suomalaisen keskittyä ja niitä edistää, sen sijaan että tukisimme eripuraa, pahoinvointia ja hajaannusta aiheuttavaa toimintaa.
Me kansallismieliset emme tule alistumaan vieraiden vaatimuksiin!
Näihin vaatimuksiin ei ennenkään tämän maan omat kansalaiset ole alistuneet, vaan ovat jopa verissä päin sitä vastustaneet. Meitä eivät vihapuhe epänormit tai somesensuuri voi vaientaa! Vaikeneminen ja vaientaminen kuuluvat suvaitsemattomaan suvaitsevaisuuteen.

Suomi on suomalaisille aikanaan taisteltu ja suomalaisten suomalaisena Suomena on sen valoisa tulevaisuus.

Vastaa

Kauppa on toiminnassa. Pilottivaiheen aikana toimitusajoissa saattaa olla vähän heittelyä. Piilota tämä ilmoitus