Kannanotto: Siirtolaismassat pysäytettävä

Suomen Sisu on seurannut huolestuneena viimeaikaisia tapahtumia Kreikan ja Turkin rajaseudulla. Tuhansien siirtolaisten pyrkimys päästä Turkista Eurooppaan on laukaisemassa uuden vakavan siirtolaiskriisin ja uhkaa siten Euroopan ja sitä kautta Suomen turvallisuutta ja vakautta.

Erityisen vakavaksi tilanteen tekee se, että siirtolaisia käytetään ilmiselvästi Turkin toimesta röyhkeästi hyväksi hybridivaikuttamiskeinona Euroopan Unionia ja Euroopan itsenäisiä kansakuntia vastaan. Turkin viimeaikainen toiminta alkaa uhkaavasti muistuttaa Eurooppaa ja Kreikkaa vastaan suunnattua sotatoimea. Suomen Sisu kehottaakin Suomen hallitusta käyttämään kaikkia mahdollisia Suomen valtion kansainvälisiä kumppanuussuhteita hyödyksi Turkin vaikutuskeinojen salpaamiseksi ja siirtolaismassojen pitämiseksi Euroopan Unionin ulkopuolella.

Suomen Sisu kehottaa lisäksi hallitusta varautumaan kansallisen tason toimenpiteisiin kansalaisten ja tasavallan vakauden suojelemiseksi, ja on tämän lisäksi valmis avustamaan valtiovaltaa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa asettamalla sen avuksi oman asiantuntijaryhmänsä.

Järjestömme tulee myöhemmin julkaisemaan laajan listan ehdotetuista välittömistä ja pidemmän aikavälin toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on suojella Suomen kansaa ja Suomen valtiota mahdollisten siirtolaiskriisien vaikutuksilta. Ehdotetut toimenpiteet tulevat myös ennaltaehkäisemään siviilien välineellistämistä uudenlaisen sodankäynnin ja voimapolitiikan työkaluiksi.

Suomen Sisun käräjät
Puheenjohtaja Henri Hautamäki

Jaa tämä: