Suojeluskuntien tunnukset vapautettava kaikelle kansalle

Nummen suojeluskunta 1930-luvulla. Kuva: Wikipedia

Suomen Sisu vaatii, että suojeluskuntien tunnukset vapautetaan yleiseen käyttöön. Puolustusministeriölle tehtiin jokin aika sitten kirjelmä, jossa esitettiin, että ministeriön tulisi valvoa suojeluskuntien tunnusten käyttöä nykyistä tehokkaammin ja tunnusten luvattomasta käytöstä tulisi määrätä sanktiot. Puolustusministeriöstä vastattiin, että suojeluskuntien tunnusten käytössä ei ole aiemmin nähty ongelmaa, mutta asiaa pohditaan ministeriössä.

Vastustamme suojeluskuntien tunnusten käytön valvomisen tehostamista ja tunnusten luvattoman käytön sanktiointia. Muistutamme, että suojeluskuntien tunnukset ovat osa yhteistä kansallista historiaamme ja niiden käytön pitäisi kuulua kaikille. Katsomme, että yleinen vapaa suojeluskuntaperinteen harjoittaminen pitää tehokkaimmin yllä suojeluskuntien perintöä ja levittää maanpuolustustahtoa sekä muita suojeluskuntien aikoinaan vaalimia arvoja.

Suomen Sisu on lähettänyt puolustusministeriölle oman kirjelmänsä, jossa vetoamme, että suojeluskuntatunnusten käyttöä ei sanktioitaisi ja että ministeriö harkitsisi tunnusten luvanvaraisuudesta luopumista kokonaan. Pidämme nykykäytäntöä vanhentuneena ja kehotamme kansalaisia ottamaan historialliset tunnukset omalla toiminnallaan itselleen.

Suomen Sisu kannattaa suojeluskuntien perustamista uudelleen, mutta siihen asti ajamme myös historiallisten suojeluskuntien perinnön pitämistä elossa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Tällä hetkellä suojeluskuntien tunnusten käyttöön ei liity samaa väärinkäytön riskiä kuin silloin, kun suojeluskunnat olivat toiminnassa. Suojeluskuntien uudelleenperustamisesta tulee joka tapauksessa säätää erillislailla.

Suomen Sisun käräjät

Jaa tämä: