Suomalaisuus ei ole ihmisoikeus

Kannanotto, 11.6.2018

Marjaana Varmavuori harmittelee Helsingin Sanomissa sunnuntaina 3. kesäkuuta 2018 ”Kuka tahansa ei kelpaa suomalaiseksi” -otsikoidussa jutussaan, että suomalaiset sulkevat erilaiset ihmiset usein pois omasta kansallisesta identiteetistään. Helsingin Sanomissa ei oikein tunnuta ymmärtävän, mistä kansallisuudessa on kyse ja mitä suomalaisuus on. Kieli ja kulttuuri kansallisuuden osina sentään myönnetään, mutta syntyperän ja sukujuurien merkitys näyttävät olevan toimittajalle varsin vieraita.

Suomen Sisu laati vuoden 2016 itsenäisyyspäiväksi suomalaisuuden määritelmän. Siinä suomalaisuus nähdään kokonaisuutena, johon kuuluvat suomalainen väestö, suomen kieli, suomalainen ryhmäidentiteetti, suomalainen kulttuuri sekä ulkopuolisten tahojen määrittelyt meistä. Määritelmämme ei ole edes mitenkään kovin radikaali, vaan suunnilleen näin kansa on aiemminkin mielletty; se on ihmisryhmä, jota yhdistävät paitsi kieli ja kulttuuri, niin myös syntyperä sekä sukujuuret.

Suomalaisuus ei ole ihmisoikeus. HS:n jutun otsikko on siinä mielessä totta: ”[k]uka tahansa” ei noin vain ”kelpaa suomalaiseksi” – muutenhan emme olisi kansa lainkaan! Näemme kaikenlaiset uudelleenmäärittely-yritykset lähinnä pyrkimyksenä murentaa kansallista identiteettiä. Tällainen identiteetti on aina ja kaikkialla jossain määrin ulossulkeva, sillä muunlainen ajattelu johtaisi varsin nopeasti kansan häviämiseen.

Varmavuori nostaa sinänsä aivan oikein esiin sen, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on käynnissä ”valtava väestönmuutos” (sic). Suomalaisen etnisen identiteetin totaalikieltäminen ehkä palvelee tällaista väestönmuutosta – vai pitäisikö sanoa väestönvaihtoa? Toki jotkut saattavat pitää kehitystä jopa toivottavana.

Jutussa haastateltu Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Johanna Leinonen puhuu homogeenisen kansakunnan ”myytistä” ja ”ajatuksesta eristäytyneestä Suomesta”. Pidämme tällaisia puheita varsin erikoisina, etenkin kun suomalaiset ihan tutkitusti ovat ryhmä, joilla on monia todellisia yhdistäviä tekijöitä. Olemme vuosituhansia eläneet varsin omillamme, ja suomalaista perimää voidaan pitää koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisuutena. Suomalainen kansa koostuu siis pääosin niiden ihmisryhmien jälkeläisistä, jotka muuttivat Suomeen esihistoriallisena aikana, eikä tänne ole suuntautunut suuria muuttoaaltoja sen jälkeen. Tältä pohjalta – muutaman Fazerin ja Finlaysonin myötävaikutuksella – on kuitenkin rakennettu se yhteiskunta, jota moni pitää yhtenä maailman parhaista.

– – –

Lopuksi Suomen Sisu haluaa vielä huomauttaa Helsingin Sanomia, että avoimena globalistilobbarina tunnetun George Sorosin Open Society Foundation on varsin yksipuolinen lähde tällaisten teemojen suhteen.

Jaa tämä: