Suomen Sisu: Kajaanin ryöstömurha olisi voitu estää

Kajaanin Otamäessä irakilaismiesten tekemä ryöstömurha on kauhistuttava ja pitkään pelätty tapahtuma. Veriteko tapahtui vain hetki sen jälkeen, kun eläköitynyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero oli varoittanut suurta yleisöä vastaanottokeskusten asukkaiden järjestäytymisestä ja heidän mahdollisista yhteyksistään järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Otamäen murha osoitti uhkakuvan olleen todellinen, eikä uhka vastaavan toistumisesta ole vähentynyt.

Moni on miettinyt, olisiko rikos ollut jollain tavoin estettävissä. Kyseinen murha ja lähes kaksi tuhatta muuta turvapaikanhakijoiden tekemää rikosta olisivat olleet vältettävissä viime vuoden syksynä pysäyttämällä turvapaikanhakijat rajalle.

Kajaanin murhamiehet ovat osa sitä samaa massiivista joukkoa, joka tulvi Suomeen länsirajamme kautta. Lukuisat ihmiset yrittivät kiinnittää päättäjien huomion tilanteeseen, mutta rajojen sulkemiseen ja näiden epämääräisten paperittomien miesten käännyttämiseen ei kuitenkaan löytynyt poliittista tahtoa eikä uskallusta. Kriisitilanteessa olisi vaadittu nopeita toimenpiteitä, mutta se jätettiin tietoisesti ratkaisematta. Tämän seurauksena kriisin aiheuttamia lieveilmiöitä on kuluneen vuoden ajan havaittu joka puolella Suomea ja nyt valittu poliittinen linja maksoi viattoman suomalaisen ihmishengen.

Pian murhatyön jälkeen on selvinnyt häiriökäyttäytymiseen taipuvaisten turvapaikanhakijoiden läsnäolo lukuisissa vastaanottokeskuksissa. Kyseisiä ongelmatapauksia on siirrelty säännöllisesti keskusten välillä kuntalaisten tietämättä. Myös murhatyöhön syyllistyneet irakilaismiehet olivat saapuneet Otanmäen vastaanottokeskukseen tällaisten siirtojen seurauksena. Vastaanottokeskusten työntekijät ovat siten olleet täysin tietoisia asukkaidensa aiheuttamista riskeistä tavallisille suomalaisille, mutta jättäneet viestimättä asiaa.

Suomessa kuntalaisilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa alueelle perustettavan vastaanottokeskuksen toimintaan. Eivätkä he myöskään ole tietoisia mahdollisista ongelmatapauksista, jotka voivat vaikuttaa ratkaisevasti heidän ja heidän lähimmäistensä turvallisuuteen. Tarjottu hidas alistuminen mukamas väistämättömään yleiseurooppalaiseen kehitykseen, ei ole mikään vaihtoehto.

Kuka tästä kehityksestä kantaa vastuun? Vaikka rikoksesta lähtökohtaisesti vastaa ainoastaan rikoksen tekijä, meidän ei tule sivuuttaa suurempaa kuvaa. Kajaanin veriteko, ja kaikki muut turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset olisivat olleet estettävissä. Vastuun näistä rikoksista kantavat myös ne toimijat, jotka ovat tietoisesti nämä taistelijat maahamme asuttaneet ja valjastaneet koko suomalaisen yhteiskunnan heidän elättämiseensä. He ovat osasyyllisiä rikoksiin, eivätkä suomalaiset tule ikinä unohtamaan sitä!

Kuinka monta uhria vielä vaaditaan, ennen kuin päättäjämme muistavat heidän oman olemassaolonsa tarkoituksen? Jokaisen päättäjän on muistettava heidän päätöksensä vaikuttavan miljoonien suomalaisten elämään joka ikinen päivä. Väärän päätöksen hinta voi pahimmillaan olla viaton ihmishenki. Tulevat sukupolvet muistavat nykypäättäjät ainoastaan heidän tekojensa, eikä heidän unelmiensa perusteella.

Nykyinen vahingollinen kehitys ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman niitä virkamiehiä ja kolmannen sektorin työntekijöitä, jotka omalla toiminnallaan edistävät näiden vaarallisten poliittisten unelmien toteutumista. Jokaisen omalla toiminnallaan vastaanottokeskuksien perustamista vastoin paikallisten tahtoa edistävän pitää kantaa vastuu toimenpiteidensä seurauksista.

Paperittomien seikkailijoiden joukkojen mukanaan tuomat ongelmat tulevat aiheuttamaan huomattavaa haittaa myös vastaisuudessa. Tänäkin vuonna maahan on saapunut jo yli 4 300 turvapaikanhakijaa. Näiden väestösiirtojen kielteisiä vaikutuksia emme kykene välttämään, sillä potentiaalisen riskiryhmän lukumäärän kasvaessa myös rikosten uhrien määrät kasvavat.

Järjestönä vastustamme nykyistä kehitystä ja vaadimme välittömiä toimenpiteitä suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Jaa tämä: