Suomen Sisun piiri Keski-Pohjanmaalle

Suomen Sisu jatkoi levittäytymistään maakuntiin perustamalla piirijärjestön Keski-Pohjanmaalle 28.9.2015 Kaustisella. Piiripäälliköksi nimitettiin Mauri Peltokangas ja varapäälliköksi Sami Mäkelä ja esikunnan muiksi jäseniksi Tapani Pollari ja Joonas Kuorikoski Kaustiselta.

”Suomen Sisulla tuntuu olevan Keski-Pohjanmaallakin tilausta eikä hallitsematon tilanne turvapaikanhakijoiden kanssa lainkaan vähennä kiinnostusta Suomen Sisua kohtaan” kertoo espoolainen varapuheenjohtaja Teemu Lahtinen ja jatkaa: ”Piirin perustamisen kertoo pienestä mutta sitkeästä maakunnasta, jolla on Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan välissä oma identiteetti ja tekemisen meininki. Se sopii hyvin Suomen Sisun pirtaan.”

Toiminnassaan piiri keskittyy Sisun tavoitteeseen koota kaikkia kansallismielisiä yhteen. Keskustelutilaisuudet ja kantaväestön vähävaraisten perheiden ja henkilöiden auttaminen ovat suunnitelmissa” kertoo piiripäällikkö Mauri Peltokangas ja jatkaa: ”Keskustelua, tiedotusta ja rakentavaa yhteistyötä tarvitaan. Vastaanottokeskuksia ei tulisi perustaa kuntalaisilta mielipidettä kysymättä. En hyväksy missään määrin tilannetta, jossa turvapaikanhakijoiden määrän vuoksi maakunnan kantaväestön palvelut uhkaavat heikentyä.”
Suomen Sisu ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansallismielinen yhteistyöjärjestö. Toiminnallaan järjestö pyrkii suojelemaan suomalaista kulttuuria, perinteitä ja Suomen luontoa sekä edistämään Suomen kansan hyvinvointia ja suomen kielen asemaa. Suomen Sisu rakentaa yhteiskuntaa, johon suomalaiset voivat ylpeinä tuntea kiintymystä.

Järjestö pyrkii kokoamaan yhteen isänmaallisesti ajattelevat suomalaiset sekä kehittämään suomalaisuusaatetta niin yhteiskunnallisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Suomen Sisun tavoitteena on aidon suomalaiskansallisen yhteisöllisyyden luominen maahamme.

Kansallismielisyys on maailmankatsomus, jonka mukaan kaikki kansat ja kulttuurit ovat oikeutettuja olemassaoloon ja itsensä hallitsemiseen sekä ihmiskunnan globaali monimuotoisuus suojelemisen arvoista. Kansallismielisyys ei aseta eri kansoja hierarkiseen järjestykseen tai rajoita yksilöiden mahdollisuuksia elää uuden kansan parissa. Kansallisvaltiossa toteutuvat kansanvalta ja oikeudenmukaisuus parhaiten ja sen pohjalta on mahdollista ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Laajamittaiset lyhyen ajan populaatiosiirtymät uhkaavat oikeudenmukaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Monikulttuurinen yhteiskunta on jännitteinen, räjähdysherkkä ja jatkuvia konflikteja tuottava, joka on yhteisöllisyydessään heikko ja kansanvallan ja hyvinvointiyhteiskunnan perustan murentava.

Jaa tämä: