Suomen Sisun Pohjois-Pohjanmaan piirin kannanotto turvapaikanhakijoihin liittyen 3.9.2015

Turvapaikanhakijakeskustelussa pitäydyttävä tosiasioissa

Maahanmuuttovirasto arvioi lehdistötiedotteessaan 28.8. että Suomen koko vuoden turvapaikanhakijamäärä tulee olemaan noin 15 000 henkilöä oikaisten näin MTV:n uutista, jossa Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikköjohtaja Jorma Kuuluvainen olisi arvioinut määrän nousevan jopa 30 000 – 40 000 henkilöön.  Oikaisussa tähdennettiin, että tämä arvio pitää paikkansa vain, jos hakijamäärän kasvu kiihtyisi nykyisestä huomattavasti koko loppuvuoden ajan.  Tosiasia kuitenkin on, että kunnat ovat saaneet sisäministeriöltä ja ELY -keskuksilta ohjeen tehdä varautumissuunnitelmat jopa 80 000 turvapaikanhakijan majoituspaikkatavoitteeseen viimeistään elokuun loppuun mennessä.

A-Studiossa haastateltiin 28.8. mm. vasemmistoliiton ja vihreiden puheenjohtajia Paavo Arhinmäkeä ja Ville Niinistöä, jotka peräänkuuluttivat faktoissa pysymistä kertoen esimerkiksi, että termin ”elintasopakolainen” käyttö luo väärää mielikuvaa.  Tämän jälkeen he itse sortuivat kollektiivisen tunneilmaisun käyttöön kertoessaan, kuinka Syyriassa jopa puolet kansasta ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Tosiasiahan on, ettei Syyriasta tällä hetkellä tule paljonkaan turvapaikanhakijoita: tämän vuoden heinäkuun lopussa syyrialaisia oli kaikista turvapaikkaa tänä vuonna hakeneista (4121 henkilöä) vain 2,9% (119 henkilöä).  Millainen tilanteemme onkaan silloin, kun heitä alkaa tulla massoittain myös Syyriasta?  Samoin kaikki ohjelman keskustelijat (em. lisäksi Laura Huhtasaari (ps) ja Ben Zyskowicz (kok)) myönsivät sen, että kaikista turvapaikanhakijoista myönteisen oleskeluluvan saa vain noin puolet hakijoista.

Eniten turvapaikanhakijoita Suomeen tulee Somaliasta ja Irakista.  Esimerkiksi Somalian pohjoisosa on kuitenkin luokiteltu turvalliseksi.

Faktaa on myös se, että Maahanmuuttovirasto kertoo lehdistötiedotteessaan 17.7. käyvänsä kampanjaa lehtimainoksin (Maahanmuuttoviraston kuva liitteenä) esimerkiksi Albaniassa, jossa on levitetty tulijoiden mukaan tietoa, että vaikka Suomesta ei saisikaan turvapaikkaa, paluumatkaan saa rahaa.  Tänä vuonna ei yksikään albanialainen turvapaikanhakija ole saanut myönteistä päätöstä.  Kuriositeettina kerrottakoon myös, että Eurostatin mukaan albanialaisten käteen jäävä keskipalkka on 353 euroa, suomalaisella se on 2300 euroa.  Joidenkin huhujen mukaan turvapaikkaturismin albanialaiset markkinamiehet ovat myös väittäneet täällä maksettavan noin 1000 euron toimeentulotukea oleskelun ajan.

Jokainen ymmärtää, että jos vaikka suomalaiselle kerrottaisiin hänen tienaavan Albaniassa turvapaikanhakijana 6509,- kuukaudessa puhtaana käteen, käsittelyn kestävän vähintään vuoden, asunnon järjestyvän vastaanottokeskuksissa ja paluumatkaankin saatavan rahaa 566 euroa, saattaisi turvapaikanhakijavirtaa syntyä Suomesta Albaniaankin päin.  Keskustelussa täytyy ottaa huomioon elintasoerot, puhumattakaan muusta rahan ostovoimasta.

Hakuprosessi kestää pitkään, tavallisesti noin vuoden aiheuttaen suomalaisille tarpeettomia kovia kustannuksia.  Sen takia Suomen Sisun Pohjois-Pohjanmaan piiri esittääkin kannanottonaan, että  keskityttäisiin kiihkottomasti faktoihin sekä noudattamaan solmimiamme sopimuksia.  Esimerkiksi Dublinin sopimuksen mukaan Suomeen ei voi tulla turvapaikanhakijoita ilman että he olisivat jo kulkeneet jonkin muun turvallisen maan kautta muuten kuin Venäjältä (tai suoralla lennolla lähtömaasta).  Turvapaikkahakemus olisi määrätyin poikkeuksin ollut tehtävä ko. maassa.  Henkilöstöresursseja pitää myös lisätä, jotta haastattelut sekä hakemukset voitaisiin käsitellä nopeutetusti.

Suomen Sisun Pohjois-Pohjanmaan piiri korostaa myös että suomalaisten on kannettava vastuunsa niistä turvapaikanhakijoista joiden tarve on todellinen ja jotka ovat pakenemassa sotaa tai vainoa, mutta pitäen samalla kiinni solmimistaan kansainvälisistä sopimuksista (esim. taakanjakosopimus) sekä Suomen valtion rajallisista resursseista valtavien väestönsiirtymien kanssa.  Peräänkuulutamme samalla myös kaikilta osapuolilta asiallista keskustelua aiheeseen liittyen ilman, että kerätään poliittisia irtopisteitä tunteisiin vetoavalla paikkansa pitämättömällä tai harhaanjohtavalla retoriikalla.

Suomen Sisun Pohjois-Pohjanmaan piirin esikunta

Kari Laurila
Pasi Rousu
Juha Saarela
Kim Ahonen

Jaa tämä: