Venäjän federaation valheista

Venäjän federaation valheista

Suomen Sisu on tähän mennessä seurannut sivusta hiljattaista farssia, jonka Venäjän federaatio on kohdistanut isänmaatamme vastaan. Kuten mediassa on viime aikoina uutisoitu, Kremlin hallinto on päättänyt syyttää Suomea kansanmurhasta Itä-Karjalassa jatkosodan aikana. Järjestömme näkee, että tällä syytöksellä ei ole minkäänlaista historiallista perustaa, vaan se on selkeä osa Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaa.

Ne toimet, joita suomalainen sotilashallinto kohdisti miehitetyn alueen väestöön, eivät ole millään mittapuulla käsitettävissä kansanmurhaksi. Vielä absurdimpia ovat venäläisten väitteet kaasukammioista ja muista joukkotuhoamismenetelmistä suomalaisten käytössä. Suomen Sisun johto pitääkin tätä retoriikkaa lähinnä Kremlin keinona viedä huomiota pois Venäjän sisäisistä ongelmista, ja tapana luoda viholliskuvaa silmällä pitäen mahdollisia voimapoliittisia toimenpiteitä.

”Putinin hallinto on jälleen ottanut informaatiovaikutuksen aseeksi sekä omia kansalaisiaan että naapureitaan vastaan. Suomen solvaamisen sijaan suosittelen, että Venäjän federaatio keskittyy katumaan omia kansanmurhiaan kuten Holodomoria, ja ennaltaehkäisee tulevia rikoksia vetämällä joukkonsa pois Itä-Ukrainasta ja lopettamalla Ukrainan alueella toimivien terroristien aseistamisen ja rahoittamisen”, toteaa Suomen Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki asiaan liittyen.

Suomen Sisu ilmoittaa, että huolimatta Venäjän federaation kansanmurhaväitteiden absurdiudesta, historiaan liittyvä keskustelu on aina tervetullutta. Järjestö kehottaakin kaikkia suomalaisia tutustumaan niiden toimien historiaan, joita itänaapurimme on kohdistanut Suomeen, suomalaisiin ja sukulaiskansoihimme. Erityisen maininnan tässä ansaitsevat lukemattomia suomalaisuhreja vaatineet isoviha, Stalinin puhdistukset, sisällissodan aiheuttaminen Suomessa vuonna 1918 sekä talvi- ja jatkosota.

On kuitenkin aina tärkeää, että kansojen väliset suhteet normalisoidaan rauhan edistämiseksi. Sitä silmällä pitäen Suomen Sisu suosittelee, että Venäjän federaatio esittää mahdollisimman pian julkisen anteeksipyynnön Suomen tasavallalle aiemmista kansanmurhaväitteistään. Hyvän tahdon eleenä Venäjän federaatio voisi myös esimerkiksi luovuttaa listan Suomen viranomaisille kaikista niistä agenteista ja yhteyshenkilöistä, joita Neuvostoliiton ja Venäjän federaation siviili- ja sotilastiedusteluorganisaatiot ovat käyttäneet Suomen alueella vuodesta 1944 nykypäivään saakka.

Ложь Российской Федерации

Suomen Sisu до сего момента следил со стороны за тем фарсом, который Российская Федерация в последнее время разыгрывала по отношению к нашей стране. В информационном пространстве в последнее время распространилась новость, что Кремль решил обвинить нашу страну в геноциде в Восточной Карелии во время Войны-продолжения. Наша организация считает, что у подобных обвинений нет никаких исторических обоснований, а речь идет просто о внутренней и внешней политике России.

Действия, которые финское военное управление направило на гражданское население оккупированных территорий, ни в какой степени не являются проявлением геноцида. Еще более абсурдными являются высказывания российской стороны о газовых камерах и прочих методах массового уничтожения, якобы использованные финнами. Руководство Suomen Sisu считает эту риторику больше как способ Кремля отвести внимание от внутренних проблем в самой России, и как способ создания враждебного образа для возможной силовой политики.

”Правительство Путина снова взялось за оружие информационного воздействия как против своих граждан, так и против соседей. Вместо обругивания Финляндии рекомендую Российской Федерации покаяться за свой геноцид, как например Голодомор, и предотвратить будущие преступления выводом своих войск из Восточной Украины, а также прекратить вооружение и спонсирование террористов на территории Украины”, – констатирует председатель Suomen Sisu Хенри Хаутамяки.

Suomen Sisu заявляет, что несмотря на абсурдность утверждений Российской Федерации о геноциде, относящийся к истории диалог всегда приветствуется. Организация призывает всех финнов ознакомиться с историей мер, которые наш вострочный сосед использовал по отношению к Финляндии, финнам и нашим родственным народам. Особое упоминание заслуживают вызвавшие несчетные жертвы среди финнов великое лихолетие Северной войны, сталинские репрессии, организация гражданской войны в Финляндии в 1918 году, а также Зимняя война и Война-продолжение.

И все-таки очень важно, чтобы взаимоотношения между народами нормализовались ради продвижения мира. Поэтому Suomen Sisu рекомендует, чтоб Российская Федерация принесла бы как можно скорее свои извинения за свои недавние высказывания о геноциде. Российская Федерация может в качестве проявления благосклонности например передать официальным лицам Финляндии сведения обо всех агентах и контактах, которые советские и российские спецслужбы использовали на территории Финляндии начинаяя с 1944 года и до нынешнего времени.

Jaa tämä: