Kannanotto: Ei valtionjohtoa Pekingin olympialaisiin

Suomen Sisu pitää Kiinan kansantasavallan Liettuaa vastaan kohdistamaa valtiollista painostusta imperialistisena suurvaltapolitiikkana ja hyökkäyksenä Liettuan kansallista päätösvaltaa kohtaan. Suomen poliittisen johdon tulee seistä pienten kansojen itsemääräämisoikeutta tukevassa rintamassa ja puolustaa Liettuaa Kiinan vihamielisiltä toimilta. Suomen ei tule lähettää valtiollista edustusta Kiinassa järjestettäviin olympialaisiin.

Vuonna 2021 Liettua vetäytyi Kiinan ulkoministeriön 17+1-ohjelmasta, jolla Kiina pyrkii saamaan itäisessä Keski-Euroopassa aikaan itselleen suotuisaa kehitystä liikennehankkeissa ja kauppapolitiikassa. Liettua kehotti muitakin alueen maita vetäytymään hankkeesta ja solmi läheisemmät suhteet Taiwanin (Kiinan tasavalta) kanssa. Kiina katsoi Liettuan toimien uhkaavan sekä sen hanketta uudesta silkkitiestä että yhden Kiinan politiikkaa. Vastineena Kiina on aloittanut Liettuaa kohtaan kauppapoliittiset ja diplomaattiset kostotoimet.

Ulkopolitiikallaan Liettua vastustaa sekä Kiinan että Venäjän vihamielistä vaikuttamista ja toimillaan puolustaa myös yleisesti pienen maan asemaa suurvaltoja vastaan. Suomen tulee tukea Liettuan linjaa ja osoittaa Liettualle yhteishenkeä. Niin voidaan tällä hetkellä tehdä siten, että ei lähetetä Pekingin talviolympialaisiin Suomen valtion poliittista tai diplomaattista edustusta.

Suomalaisille talviurheilijoille Suomen Sisu toivottaa hyvää kisaonnea olympialaisissa.

Suomen Sisun käräjät

Jaa tämä: