Julkilausuma Venäjän federaation vaatimusten johdosta

Venäjän federaation ulkoministeriö on vaatinut Suomea ”saattamaan vastuuseen” henkilöt, jotka polttivat itsenäisyyspäivänä Venäjän lipun. Venäjä on luonnehtinut tekoa ”ennennäkemättömäksi provokaatioksi” ja vaatinut Suomea ryhtymään toimenpiteisiin, joilla voidaan jatkossa estää ”vastaavanlaiset ääriliikkeiden teot”.

Suomen Sisu tuomitsee Venäjän säälittävät vaatimukset yksiselitteisesti ja pitää näitä vastenmielisenä, kylmän sodan pahimmista suomettumisvuosista muistuttavana poliittisena öykkäröintinä. Venäjän ulostulot muistuttavat mitä selkeimmällä tavalla kaikista niistä syistä, joiden vuoksi Venäjään suhtaudutaan sen naapurimaissa kielteisesti.

Vallitsevassa ulkopoliittisessa ja kansainvälisoikeudellisessa tilanteessa Venäjä on viimeinen valtio, jolla on minkäänlaisia oikeutuksia esittää avoimen ja kansanvaltaisen valtion sisäpolitiikkaan kohdistuvia vaatimuksia.

Suomen Sisu antaa täyden tukensa nuorisojärjestönsä Uudenmaan akselin jäsenille, jotka mielenilmauksen tekivät.

Kunnioittavaa suhtautumista Venäjään ja sen valtiollisiin symboleihin voidaan harkita uudestaan, kun Venäjä lunastaa luottamuksensa kansakuntien joukossa aloittaen esimerkiksi naapureidensa alueellisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta.

Suomen Sisun käräjät

Jaa tämä: