Puheenjohtaja: Suomen Sisu vahvempi kuin koskaan ennen

Kulunut vuosi on ollut järjestöllemme monin tavoin suurten muutosten aikaa. Järjestömme jäsenmäärä on yli kaksinkertaistunut viime kesän jälkeen, ja järjestöön virtaa jatkuvasti uusia jäsenhakemuksia. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä noin 2000. Olemme saaneet toimintaamme mukaan suuren määrän uusia, kansallismielisestä toiminnasta kiinnostuneita suomalaisia. Uusien jäsenhakemusten käsittely on pahasti ruuhkautunut, mutta kaikki jäsenhakemukset tullaan käsittelemään asianmukaisesti niin pian kuin mahdollista.

Olemme perustaneet Suomen Sisulle tänä vuonna lukuisia omia piirijärjestöjä ympäri Suomen. Tämä on järjestömme kehittymisen kannalta erittäin tärkeä asia, sillä näen, että nimenomaan piiritoiminnan aktivoitumisessa piilee avain Suomen Sisun toiminnan kasvulle ja yhteisen aatteemme menestykselle tulevaisuudessa. Toiminnan täytyy nousta ensisijaisesti paikalliselta tasolta ja niistä alueellisista olosuhteista ja tarpeista, jotka kullakin alueella vallitsevat.

Suomen Sisu tarjoaa kansallismielisille toimijoille verkostoitumiskanavan ja kanavan yhteistyön kehittämiselle aatteellisesti samanmielisten toimijoiden kanssa. Pyrimme kokoamaan yhteen isänmaallisesti ajattelevat suomalaiset sekä kehittämään suomalaisuusaatetta niin yhteiskunnallisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Emme pyri järjestönä toimimaan keskusjohtoisesti vaan haluamme osallistaa ja kannustaa jäseniämme oma-aloitteisuuteen ja yhteistyöhön yhteisten päämääriemme puolesta.

Suomen Sisun pitkään valmisteilla ollut periaateohjelmauudistus on silausta vaille valmis. Olemme jalostaneet periaatteitamme huolelle, sillä haluamme, että ne kestävät aikaa ja kantavat järjestöä pitkälle tulevaisuuteen. Tulemme julkistamaan uudet keskeisimmät periaatelinjauksemme vielä tämän vuoden puolella.

Suomen Sisu on nyt järjestönä vahvempi kuin koskaan ennen. Järjestömme on Suomen suurin ja samalla vaikutusvaltaisin puoluepoliittisesti sitoutumaton kansallismielinen kansalaisjärjestö.

Yhteistyö on välttämätöntä

Olemme Suomessa viime aikoina havahtuneet huomaamaan, miten yhteiskunnallinen ilmapiiri on kiristynyt ja erilainen vastakkainasettelu kansalaisten välillä on lisääntynyt. Vastakkainasettelun ilmapiiriä ovat osaltaan ruokkineet esimerkiksi vasemmistopuolueiden joutuminen viime eduskuntavaalien jälkeen oppositioon mutta ennen kaikkea Suomen päälle voimalla vyöryvä maahanmuuton hyökyaalto.

Kansan jakaantuminen eri leireihin ei ole koskaan hyvä asia. Näen, että nimenomaan kansallismielisyydestä ja kansallisen identiteetin vahvistamisesta löytyy ratkaisu kansaamme tällä hetkellä piinaavaan vastakkainasetteluun. Suomen Sisulla on tärkeä rooli vastakkainasettelun purkajana järjestömme pyrkiessä lisäämään kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä vahvistamaan suomalaiskansallista yhteisöllisyyttä.

Suomessa vuosikymmenien ajan harjoitetun epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan jäljet näkyvät maassamme tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen. Nykyisellä kansainvaelluksella tulee väistämättä olemaan ikäviä seurauksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Se tulee pirstomaan väestöä identiteetiltään erilaisiin ryhmiin, murentamaan yhteisöllisyyttä, muokkaamaan merkittävällä tavalla suomalaisten elinpiiriä ja suomalaista elämäntapaa sekä uhkaamaan yhteiskunnallista turvallisuutta ja vakautta. Meidän on pidettävä puolemme ja toimittava määrätietoisesti tällaista kehitystä vastaan. Emme saa antaa Suomen tuhoutua.

Käynnissä oleva maahanmuuttovyöry ja kansallinen identiteettikriisi eivät ole ainoita kansaamme uhkaavia asioita tämän päivän maailmassa. Eräänä merkittävänä asiana voidaan mainita myös Euroopan unioni ja sen kiihtyvä integraatio, josta on muodostunut todella suuri uhka kansalliselle itsemääräämisoikeudellemme. Kansallismielisyyteen kuuluu olennaisesti ajatus siitä, että jokaisella kansalla on oikeus olemassaoloonsa ja itsensä hallitsemiseen. Suomen mukanaolo nykyisenkaltaisessa Euroopan unionissa sotii pahasti tätä kansallismielisyyden perusajatusta vastaan.

Itsenäisten kansallisvaltioiden väliselle eurooppalaiselle yhteistyölle ei edelleenkään ole olemassa varteenotettavaa vaihtoehtoa Euroopassa. Kansallisvaltio on myös meille suomalaisille edelleen paras mahdollinen edunvalvoja nykyisessä kansainvälistyvässä maailmassa.

On selvää, ettei keskusjohtoinen ja pakkobyrokraattinen EU-liittovaltio ole kansamme etua ajatellen mikään vaihtoehto, koska se ei millään muotoa ole sovitettavissa yhteen suomalaisen kansanvallan ja kansallisen itsemääräämisoikeutemme kanssa. Emme halua nykyisen kaltaista Euroopan unionia, vaan haluamme Euroopan, joka rakentuu itsenäisten valtioiden väliselle yhteistyölle, jossa kunnioitetaan eri valtioiden kulttuureita, kansallisia identiteettejä ja kansanvaltaa. Kansallinen itsemääräämisoikeus on pyhä asia. Siitä Suomen Sisu ei tule antamaan tuumaakaan periksi.

Kaiken kaikkiaan Suomen Sisu on hyvällä asialla - Suomen kansan asialla. Pyrimme rakentamaan Suomen Sisusta järjestön, joka toimii suomalaisten edunvalvojana yhä epävakaammaksi muuttuvassa maailmassa. Jos koet toimintatapamme ja päämäärämme omaksesi, olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Tietoa kirjoittajasta

Olli Immonen

Suomen Sisun puheenjohtaja, toisen kauden kansanedustaja, aviomies ja kahden lapsen isä.

Jaa tämä: