Suomen Sisu ei tee yhteistyötä Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kanssa

Keskiviikkona 4.10.2017 Suomen Sisun nettisivuille ilmestyi erään piirijärjestömme aktiivin julkaisemana mainos, jossa kehotettiin osallistumaan Sananvapauden puolesta -nimiseen mielenilmaukseen. Sananvapaus on Suomen Sisun keskeisiä arvoja, mutta poistimme tapahtuman mainoksen, koska tapahtuma ei nimestään huolimatta ole sananvapautta vilpittömästi puolustava. Tieto julkaisusta oli kuitenkin ehtinyt levitä useisiin tiedotusvälineisiin ja aiheuttanut lukuisia hämmentyneitä yhteydenottoja.

Sananvapauden puolesta -mielenilmauksen takana on Pohjoismainen vastarintaliike (PVL). Jokainen, joka on oikeasti perehtynyt sekä Suomen Sisun että PVL:n julkilausuttuihin tavoitteisiin ja käytännön toimintatapoihin, ymmärtää kyllä järjestöjen väliset erot ja sen, miksi ne eivät tee yhteistyötä.

Lyhyesti sanottuna: emme jaa samaa arvopohjaa – emmekä tavoitteita.

Suomen Sisu on moderni, kansallismielinen, maltillinen yhteistyöjärjestö. Sisuun kuuluu nykyisellään jo yli 2000 jäsentä, ja meillä on aktiivista paikallistoimintaa ympäri Suomen. Tyypillistä sisulaista eivät kiinnosta ääriliikehdintä eivätkä menneen maailman aatteet, vaan hän toimii kunnian ja omantunnon turvaamana yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti – joskus räväkästikin mielipiteensä ilmaisten, mutta aina hyviä tapoja kunnioittaen.

Yhteistyöjärjestönä tarjoamme toki mielellämme ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa kaikille kansallismielisille liikkeille, jotka ovat sitoutuneet toimimaan – marsalkka Mannerheimin tunnuslauseen mukaisesti – “puhtain asein puhtaan asian puolesta”.

Sananvapauden puolesta -mielenilmausta mainostaa näkyvästi uusi, sinänsä asiallisen oloinen Kansallismielisten liittouma -niminen Facebook-yhteisö. Heidän Fb-sivunsa kautta ilmoitus tapahtumasta löysi tiensä myös Suomen Sisun verkkosivuille. Suomen Sisu puolustaa ehdottomasti sananvapautta. Nähdäksemme on kuitenkin selvää, että vaikka kokoontumisen virallisena teemana on sananvapaus, niin tapahtuman järjestäjänä toimii käytännössä PVL. Heidän lippunsa ja tunnuksensa tullevat olemaan näkyvästi esillä myös itse mielenilmauksessa. Tällä tavoin liike pyrkii edistämään oman pienen joukkonsa näkemyksiä, joita suurin osa kansallismielisistä ei allekirjoita.

Tämän vuoksi mainos myös poistettiin nettisivuiltamme, eikä sen sinne olisi koskaan pitänyt päätyäkään. Mainoksessa näkyi selkeästi vastarintaliikkeelle leimallinen kuvasto; sen sivuillemme jakaneen piiriaktiivimme harkintakyky on pettänyt.

PVL:n mielenilmaukset eivät läheskään aina ole sujuneet kovin rauhanomaisesti – toki osasyyllisiä tähän ovat heidän innokkaimmat poliittiset vastustajansa, jotka eivät myöskään aina malta pysytellä laillisten vaikuttamiskeinojen rajoissa.

Edellä mainituista syistä johtuen Suomen Sisun käräjät kehottaa kansallismielisiä toimijoita miettimään tarkoin, kannattaako olla mukana sellaisessa mielenilmauksessa, jonka perimmäinen tavoite vaikuttaisi olevan jotain aivan muuta kuin julkilausuttu.

– – –

Laittomuuksiin puututtava johdonmukaisesti

Kansallismielisten liittouman tavoin myös Suomen Sisu on toki hyvin huolissaan sananvapauden toteutumisesta tämän päivän Suomessa ja pyrkii toimimaan tilanteen parantamiseksi. Poliisihallitus on kuitenkin perustellut PVL:n kieltämistä sen aktiivien toistuvien laittomuuksien vuoksi – ei sen esittämien yhteiskunnallisten mielipiteiden vuoksi.

Suomen Sisun käräjät luottaa oikeuslaitoksemme harkintakykyyn edellä mainituissa pyrkimyksissä, mutta muistuttaa kuitenkin, että samaan aikaan poliisihallituksen olisi syytä ottaa suurennuslasin alle myös muut väkivaltaan kehottavat ja siihen toistuvasti syyllistyvät ääriliikkeet. Esimerkiksi samat, ilmeisen organisoituneet ryhmittymät ovat – joka vuosi, useamman vuoden ajan – häiriköineet Suomen itsenäisyyspäivänä järjestettävää täysin rauhanomaista ja hiljaista mielenilmausta, eli 612-soihtukulkuetta. Tietojemme mukaan häirintään osallistuneilta henkilöiltä on takavarikoitu astaloita ja muuta sellaista materiaalia, jonka ainoa kuviteltavissa oleva käyttötarkoitus on ollut vahingoittaa vakavasti kulkueeseen osallistuneiden terveyttä. Ainoastaan poliisin poikkeuksellisen voimakas läsnäolo on pystynyt turvaamaan osallistujien – siis tavallisten suomalaisten isänmaallisten ihmisten – turvallisuuden niin, että vakavilta vahingoilta on vältytty.

Siksi Suomen Sisun käräjät vaatii poliisihallitusta ryhtymään ripeisiin ja määrätietoisiin toimiin kaikkien väkivaltaisiksi tiedettyjen ääriliikkeiden nujertamiseksi.

 

Jaa tämä: