Puheenjohtaja: Kansallismielisyys politiikan keskiöön (3.7.2013)

Puheenjohtaja Olli ImmonenSuomalaisen poliitikon tärkeimpänä tehtävänä on ajaa Suomen kansan etua yhä kansainvälistyvässä maailmassa. Jos me suomalaiset emme itse pidä huolta kansallisista oikeuksistamme, olemme kansakuntana vaarassa hukkua globalisaation tyrskeisiin. Suomalaiskansallinen ajattelu ei valitettavasti ole hallitsevien luokkien suosiossa tänä päivänä. Maamme poliittiseen eliittiin on muodostunut vahva globalistiklikki, jolle kansallisen suvereniteetin luovuttaminen ylikansallisille tahoille ei ole ongelma.

Kansanyhteisöllisyyteen perustuva kansallisvaltio on se toimintayksikkö, jonka puitteissa Suomen kansan elinvoimaisuus voidaan taata parhaiten. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja vakauden tulee ensisijaisesti perustua suomalaisten yhteisesti jakamiin moraalisiin arvoihin. Tätä kansallista koheesiota ei saa horjuttaa utopistiseen rajattoman maailman ideologiaan perustuvalla massamaahanmuutolla ja monikulttuurisella yhteiskuntaprojektilla.

Suomalaisille kuuluvaa päätäntävaltaa ei saa siirtää maamme rajojen ulkopuolelle. EU:ssa nykyään vallalla olevaa kehityssuuntaa, jossa päätöksentekoa pyritään keskittämään Brysselin epädemokraattiselle keskusjohdolle, on ehdottomasti vastustettava. Eliitin unelmoima pakkobyrokraattinen EU-liittovaltio olisi samanlainen kansojen hautausmaa kuin entinen Neuvostoliitto. Tämän vuoksi Suomen tulisi ensi sijassa aloittaa neuvottelut maamme EU-suhteen muuttamiseksi. Suomen olisi myös syytä päästä eroon europakkopaidasta, jotta saisimme tarvitsemamme rahapoliittisen liikkumatilan kansantaloutemme tervehdyttämiseksi.

Kansallinen yhtenäisyys on merkittävä osa Suomen taloudellisen menestyksen tarinaa. Jokaisella suomalaisella on mahdollisuus yhtäläisin perustein kehittyä sekä saavuttaa omia kykyjään vastaava asema yhteiskunnassa. Yhteisön ja yksilön suhteen tulee olla tasapainossa niin, ettei kumpikaan riistä toista. Tulevaisuuden taloudellisen kasvun tulee nojata vahvaan osaamiseen ja yhteen hiileen puhaltamiseen.

Suomen kieli on avain suomalaiskansalliseen sielunmaailmaan. Tämän vuoksi suomen kielen asemaa on vahvistettava maassamme monikielisyyden liiallisen korostamisen sijaan. Suomalainen kulttuuri on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, tavoissamme ja arvoissamme. Kulttuuripolitiikalla on tärkeä rooli kansallisen yhteenkuuluvuuden vaalimisessa. Täten maamme kulttuuripolitiikan pitäisi vahvistaa kansallista identiteettiä. Taiteen käyttöä suomalaisen yhtenäiskulttuurin turmelemiseen ei tule edistää yhteiskunnan toimesta.

Kannatan Suomea, jossa uudistuksia rakennetaan traditioiden pohjalle. Suomalainen yhteiskunta tulee jatkossakin muuttumaan ja omaksumaan vaikutteita muualta, mutta tämän muutoksen suunnan ja tahdin on oltava suomalaisten päätettävissä. Kansan tahdon on oltava poliittisessa päätöksenteossa ylin auktoriteetti, eikä valta saa olla pienen eliitin sekä tätä tukevan mediakonsensuksen käsissä.

Olli Immonen
(Kirjoittaja on kansanedustaja ja Suomen Sisu ry:n puheenjohtaja)

Kolumni on julkaistu alun perin sanomalehti Kalevassa 3.7.2013.

Jaa tämä: