Suomen Sisu perusti piirijärjestön Keski-Suomeen

LogoSuomen Sisu on perustanut Keuruulla 23.11. piirijärjestön Keski-Suomen maakuntaan. Piiripäällikkönä toimii keuruulainen Joonas Röppänen ja varapäällikkönä myös keuruulainen Petri Heinonen.

Maahanmuuton hallitsematon räjähtäminen on nostanut suomalaisuusaatetta ajankohtaiseksi. Maahanmuuttoon liittyvien ongelmien tiedostamattomuus, toimenpiteiden puuttuminen sekä maahanmuuttoa tukevien tahojen haluttomuus vapaaseen vuoropuheluun toteutuneista ongelmista ja todellisista kustannuksista ovat lisänneet huolta suomalaisten hyvinvoinnin puolesta.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri on myös muuttunut niin, että Suomessa jo asuvien puolestapuhujia on alettu leimata suvaitsemattomiksi ja uusia asioita pelkääviksi rasisteiksi. Nämä viime kuukausien muutokset ovat toimineet sysäyksenä Suomen Sisun Keski-Suomen piirin perustamiselle. Suomalainen identiteetti, Suomen tavat ja perinteet sekä kansalaiset lapsista vanhuksiin tarvitsevat puolestapuhujia uudessa tilanteessa.

Suomen Sisu on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteistyöjärjestö. Sen tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen kulttuurin, luonnon, hyvinvoinnin, perinteiden sekä myös suomen kielen asemaa nykyisessä yhteiskunnassa. Myös piirijärjestön tavoitteena on tukea ja rakentaa yhteiskuntaa, josta suomalaiset voivat olla ylpeitä, sekä tunnistaa ja tuoda esille uhkakuvia, jotka voivat murentaa Suomea ja historian saatossa saavutettua suvereniteettia.

Piirijärjestön tavoitteena on koota yhteen keskisuomalaisia jäseniä ja luoda verkostoja yhteisen asian eteenpäin viemiseksi. Suomalaisuus ei saa jäädä alakynteen alkaneessa miljoonien ihmisten kansainvaelluksessa, eivätkä suomalaiset saa joutua sen maksajiksi oman hyvinvointinsa kustannuksella.

Jaa tämä: