Suomen Sisu perusti piirijärjestön Lappiin

Suomen Sisu perusti piirijärjestön Lappiin Rovaniemellä 30.1.2016. Tuossa perustavassa kokouksessa piirin puheenjohtajaksi eli piiripäälliköksi valittiin kemiläinen Tuukka Kuru, varapäälliköksi kittiläläinen Akseli Erkkilä ja esikunnan muiksi varsinaisiksi jäseniksi kemiläinen Harri Tauriainen, kemijärveläinen Unto Hyyryläinen ja rovaniemeläinen Reino Kotiranta. Esikunnan varajäseninä toimivat ivalolaiset Eemeli Franssi ja Miska Kangasniemi. Piirin käräjäneuvoksena toimii oululainen Jenna Simula.

Lapin piirin perustaminen merkitsee Suomen Sisulle läsnäoloa kolmen eri naapurivaltion rajoilla, joista on muodostunut turvallisuuden kannalta haastavia turvapaikanhakijoiden tulvan vuoksi. ”Piiri tulee olemaan aktiivinen toimija erityisesti rajavalvontaan ja maahanmuuttoon liittyvissä keskusteluissa ja osallistumaan aktiivisesti Lapissa järjestettäviin mielenosoituksiin sekä jakamaan tietoa rajanylityspaikkojen kehityksestä” piiripäällikkö Tuukka Kuru kertoo.

Suomen Sisun Lapin piiri kannustaa rauhanomaiseen ja arvokkaaseen isänmaallisuuteen, johon lappilaisten on helppo samaistua. Toimintamuotoina on yhteyksien rakentaminen pohjoisessa asuvien kansallismielisten välille ja siitä viriävää yhteistyötä. Tämän lisäksi piiri tulee todennäköisemmin järjestämään Lapin kauniiseen luontoon pohjautuvia aktiviteetteja.

* * *

Suomen Sisu ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansallismielinen yhteistyöjärjestö. Toiminnallaan järjestö pyrkii suojelemaan suomalaista kulttuuria, perinteitä ja Suomen luontoa sekä edistämään Suomen kansan hyvinvointia ja suomen kielen asemaa. Suomen Sisu rakentaa yhteiskuntaa, johon suomalaiset voivat ylpeinä tuntea kiintymystä.

Järjestö pyrkii kokoamaan yhteen isänmaallisesti ajattelevat suomalaiset sekä kehittämään suomalaisuusaatetta niin yhteiskunnallisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Suomen Sisun tavoitteena on aidon suomalaiskansallisen yhteisöllisyyden luominen maahamme.

Kansallismielisyys on maailmankatsomus, jonka mukaan kaikki kansat ja kulttuurit ovat oikeutettuja olemassaoloon ja itsensä hallitsemiseen sekä ihmiskunnan globaali monimuotoisuus suojelemisen arvoista.
Kansallismielisyys ei aseta eri kansoja hierarkiseen järjestykseen tai rajoita yksilöiden mahdollisuuksia elää uuden kansan parissa.
Kansallisvaltiossa toteutuvat kansanvalta ja oikeudenmukaisuus parhaiten ja sen pohjalta on mahdollista ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Laajamittaiset lyhyen ajan populaatiosiirtymät uhkaavat oikeudenmukaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Monikulttuurinen yhteiskunta on jännitteinen, räjähdysherkkä ja jatkuvia konflikteja tuottava, joka on yhteisöllisyydessään heikko ja kansanvallan ja hyvinvointiyhteiskunnan perustan murentava.

Jaa tämä: