Suomen Sisu perusti piirijärjestön Uudellemaalle ja Helsinkiin (3.9.)

Suomen Sisu perusti toisen uusimuotoisen piirijärjestönsä Uudellemaalle Helsingissä 3.9.2015. Tuossa perustavassa kokouksessa piirin puheenjohtajaksi eli piiripäälliköksi valittiin Kristian Viding, varapäälliköksi Jenni Lastuvuori ja esikunnan muiksi jäseniksi Teemu LahtinenMika Suilo ja Leni Palander.

Suomen Sisu on kuluneen kesän aikana kasvanut räjähdysmäisesti ja kuutisensataa jäsenhakemusta odottaa vielä käsittelyä. Suomen Sisu perustaa parasta aikaa maakunnallisia piirijärjestöjä ja viimeistelee tulevassa syysseminaarissaan pitkään valmisteilla ollutta periaateohjelman uutta versiota. Sääntöjemme mukaista tarkoitusta kaikkia kansallismielisiä yhteen kokoavana järjestönä korostetaan jatkossa.

Varapäällikkö Jenni Lastuvuori linjaa: ”Minulle on tärkeää, että saisimme järjestön nykyisen julkisuuskuvan korjattua ja ihmiset voisivat olla avoimempia jäsenyydestään. Varsinkin nykyisen tilanteen vuoksi moni arkailee asiaa, vaikka juuri nyt on oikea aika tulla rohkeasti kaapista ulos”.

Lastuvuoren mukaan piiri aloittaa toimintansa jäsenten yhteisellä tilaisuudella, jossa kartoitetaan jäsenistön valmiuksia aktiiviseen toimintaan.

Suomen Sisun varapuheenjohtaja, espoolainen Teemu Lahtinen on myös piirin esikunnassa ja näkee Uudenmaan olevan Sisulle erittäin tärkeä: ”Toimintamme on tähän mennessä ollut hyvin pääkaupunkikeskeistä ja siinä mielessä piirin perustaminen on helppoa. On kuitenkin tärkeä huomata, että uusmaalaisille tilanne on uusi, kun ollaankin yhtenä piirinä muiden rinnalla.”

⌘ ⌘ ⌘

Suomen Sisu ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansallismielinen yhteistyöjärjestö. Toiminnallaan järjestö pyrkii suojelemaan suomalaista kulttuuria, perinteitä ja Suomen luontoa sekä edistämään Suomen kansan hyvinvointia ja suomen kielen asemaa. Suomen Sisu rakentaa yhteiskuntaa, johon suomalaiset voivat ylpeinä tuntea kiintymystä.

Järjestö pyrkii kokoamaan yhteen isänmaallisesti ajattelevat suomalaiset sekä kehittämään suomalaisuusaatetta niin yhteiskunnallisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Suomen Sisun tavoitteena on aidon suomalaiskansallisen yhteisöllisyyden luominen maahamme.

Kansallismielisyys on maailmankatsomus, jonka mukaan kaikki kansat ja kulttuurit ovat oikeutettuja olemassaoloon ja itsensä hallitsemiseen sekä ihmiskunnan globaali monimuotoisuus suojelemisen arvoista.

Kansallismielisyys ei aseta eri kansoja hierarkiseen järjestykseen tai rajoita yksilöiden mahdollisuuksia elää uuden kansan parissa.

Kansallisvaltiossa toteutuvat kansanvalta ja oikeudenmukaisuus parhaiten ja sen pohjalta on mahdollista ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Laajamittaiset lyhyen ajan populaatiosiirtymät uhkaavat oikeudenmukaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Monikulttuurinen yhteiskunta on jännitteinen, räjähdysherkkä ja jatkuvia konflikteja tuottava, joka on yhteisöllisyydessään heikko ja kansanvallan ja hyvinvointiyhteiskunnan perustan murentava.

Jaa tämä: