Suomen Sisu vaatii välittömiä toimenpiteitä Etelä-Afrikan valkoisen vähemmistön olemassaolon turvaamiseksi

Etelä-Afrikan parlamentti hyväksyi helmikuun lopussa lakialoitteen, jonka perusteella maan hallitus voi pakkolunastaa valkoisten maanviljelijöiden omaisuuden ilman korvausta. Maareformin nimeä kantava pakkolunastaminen perustuu kommunistipuolue EFF:n aloitteeseen, jonka johtaja Julius Malema on aiemmin vaatinut maan buuriväestön ampumista ja valkoisten kurkkujen katkaisemista.

Maan valkoinen vähemmistö on viimeisen 25 vuoden aikana joutunut toistuvasti väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi, joita voidaan oikeutetusti pitää matalan intensiteetin kansanmurhan esiasteina. Maassa on murhattu apartheid-hallinnon päättymisen jälkeen ainakin 2000 valkoista maanviljelijää ja heidän perheenjäsentään, jonka lisäksi tuhannet muut ovat joutuneet lievemmän väkivallan uhreiksi. ANC-hallinnon ajamaa maareformia voidaan pitää kyseisten väkivaltaisten iskujen jatkumona, jonka ainoa päämäärä on maan valkoisen väestön hidas, mutta varma hävittäminen.

Suomen Sisu ei hyväksy ANC-hallinnon toimenpiteitä maan valkoista vähemmistöä kohtaan, ja haluaa nostaa tämän ongelman julkisuuteen ja Suomen hallituksen tietoon, sekä vetoaa Suomen ja muiden teollistuneiden maiden johtajiin, jotta Etelä-Afrikan valkoisen väestön olemassaolo ja elämäntapa saataisiin turvattua.

Jaa tämä: