Suomen Sisu vastustaa jyrkästi Espanjan toimia

Katalonian tilanne on kammottava ja kansanvaltaisen Euroopan irvikuva. Tavalliset kansalaiset ovat halunneet ilmaista poliittisen tahtonsa vaaleissa, mihin Espanjan valtio on vastannut vastenmielisellä väkivallalla ja voimatoimilla. Omat päättäjämme, kuten ulkopoliittisista asioista vastaava ministeri Timo Soini, ainoastaan vähättelevät tilannetta kuittailemalla, miten Suomi ei mene neuvomaan ketään.

Katalonian tilanteessa ei ole kyse normaalista, hyväksyttävästä ilmiöstä demokratiassa. Yli 400 katalonialaista, mukaan lukien lapsia ja vanhuksia, ovat joutuneet sairaalahoitoon poliisin ja hallituksen joukkojen hyökätessä heidän kimppuunsa. Koko demokratian kulmakivi, eli äänestäminen, on kielletty.

Suomen Sisu sitoutuu kansallisvaltioaatteeseen sellaisena kuin se esiintyy YK:n TSS- ja KP-ihmisoikeussopimuksissa. Sopimusten mukaan kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus. Tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja harjoittavat vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämistä.

Espanjan toimet ja eurooppalaisten poliitikkojen passiivisuus loukkaavat törkeästi näitä koko kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita. Suomen Sisu vastustaa Espanjan toimia ja vaatii Suomen päättäjiä ottamaan kantaa Katalonian tilanteeseen sekä kannattamaan kaikkien eurooppalaisten oikeutta ilmaista poliittisen mielipiteensä demokraattisesti.

Jos Espanja ei lopeta toimenpiteitään katalonialaisia vastaan, on Suomen vedettävä edustajansa pois Madridista ja tuomittava Espanjan toiminta korkeimmalla tasolla. Lisäksi Suomen valtion on noudatettava Katalonian äänestyksen tulosta ja tunnustettava Katalonian itsenäisyys, mikäli katalonialaiset äänestävät itsenäisyyden puolesta.

Jaa tämä: